Muhasebe

Hizmetleri

Genel olarak amacımız dış destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır. Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır.

 • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması,
 • Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi,
 • Enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak firmanızın enflasyon muhasebesi çalışmalarının yapılması ya da kontrolünün gerçekleştirilmesi,
 • Resmi defterlerin yılsonu kapanışlarının yapılması,
 • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.
  Bordro Hizmetleri
 • Bordro hazırlama hizmetleri,
 • Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
 • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
 • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.
  Raporlama Hizmetleri
 • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
 • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.
  Denetim Hizmetleri
 • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu`na uygunluğunun sağlanması,
 • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,
 • Var olan muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü,
 • Yolsuzluk denetimi,
 • İç Denetim ve yapılanma Analizi,
 • KDV Çözümleri ve KDV İadeleri,
 • Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar,
 • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile ilgili Eğitim Hizmetleri,
 • Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar,
 • İç kontrol sistem incelemeleri,
 • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri.

Aklıma takılan sorular var?
+90 362 234 0751

Muhasebe hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize mesaj bırakabilirsiniz
İletişime geç